История Польши (на польском языке) ч.1

загрузка...

Читательница сайта прислала историю Польши изложенную на польском языке. Представляю ее первую часть. Думаю, что к существующей на сайте таблице по истории Польши, про которую консул спрашивает при сдаче на карту поляка, эта текстовая часть будет хорошим добавлением и закреплением пройденного материала.

...

W 2 połowie X wieku Mieszko I z dynastii Piastów rozszerzył obszar państwa Polan. Mieszko I był pierwszym historycznym władcą Polski. Dał on początek dynastii Piastów. Panowała ona w Polsce od X w. do XIV w.
966 — Mieszko I przyjął chrzest, jego państwo weszło do grona państw chrześcijańskich.
967 — święty Wojciech wyruszył na wyprawę misyjną, został zabity (legenda o wdowim groszu).
1000 – Następcą Mieszka I był Bolesław Chrobry, który panował w Polsce od 992 do 1025 r. Niemiec 1000 roku utworzył pierwsze arcybiskupstwo polskie w Gnieźnie i trzy nowe biskupstwa: w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Kościół polski stał się niezależny od kościoła niemieckiego.
1025 – pod koniec swego życia Bolesław Chrobry koronował się na króla Polski.
Politykę Bolesława Chrobrego kontynuował Mieszko II. Rozwój państwa pod jego rządami został przerwany przez najazdy z zewnątrz oraz zaburzenia wewnętrzne (bunt jego braci – bunt ludności).
Na przełomie 1037 — 1038 r. w Polsce miało miejsce powstanie ludowe, chłopi niezadowoleni ze stosunków feudalnych i nowej religii palili domy feudałów i kościoły. Po śmierci Bolesława Chrobrego Polska osłabła. Atakowali ją Niemcy, Ruś i Czechy. Kazimierz Odnowiciel (syn Mieszka II) odbudował państwo polskie i częściowo organizację kościoła.
1076 – syn Kazimierza Odnowiciela – Bolesław Śmiały (Szczodry) umocnił Polskę, koronował się na króla.
1109 wojska niemieckie zaatakowali Polskę-obrona Głogowa, odniosło sukces wojsko polskie w bitwie na Psim Polu (Kolo Wrocławia) na czele Bolesława Krzywoustego – syna Bolesława Śmiałego. Bolesław Krzywousty miał kilku synów, dlatego w 1138 r. wydał testament, zwany statutem. Statut Bolesława Krzywoustego dzielił Polskę na dzielnice, ale ustalał silną władzę centralną. Największą władzę miał najstarszy syn – Władysław. Po śmierci Bolesława Krzywoustego bracia walczyli o władzę. Władysław musiał opuścić kraj. Polska rozpadła się na wiele małych dzielnic, stała się państwem słabym. Ataki Niemców, Czechów i Tatarów doprowadziły do wyniszczenia miast.
1226 — sprowadzenie krzyżaków przez Konrada mazowieckiego. Książę Mazowsza Konrad sprowadził Krzyżaków do Polski, utworzyli swoje państwo, stolicą, którego był Malbork.
1241 – bitwa pod Legnicą z Tatarami.
1295 książę Wielkopolski Przemysł II próbował dokonać zjednoczenia ziem polskich, koronował się na króla, w kilku miesięcy później został zamordowany. Plany zjednoczenia realizował Władysław Łokietek, ale interwencja czeska zmusiła go do opuszczenia kraju.
1300-1305 – królem Polski na 5 lat został król czeski Wacław II. Po śmierci Wacława Czesi wycofali się z Polski.
1309 – Władysław Łokietek zjednoczył Małopolskę i Wielkopolskę. Utracił natomiast na rzecz Krzyżaków Pomorze Gdańskie.
1320 – koronacja Władysława Łokietka na króla.
1331 – bitwa pod Płowcami – Książę Władysław prуbował odzyskać Pomorze Gdańskie drogą pokojową. Sąd papieski rozkazał Krzyżakom zwrócić Pomorze Polsce i zapłacić odszkodowanie. Krzyżacy nie zgodzili się z decyzją sądu. Porozumieli się z Brandenburgią i Czechami, aby wspólnie zaatakować Polskę. W 1331 r. uderzyli na Polskę. Palili wsie, miasta. Po zwycięskiej bitwie Władysław Łokietek zmusił Krzyżaków do odwrotu. Krzyżacy opuścili Polskę, ale nadal atakowali pogranicze i w rok później zajęli Kujawy.
Zjednoczenie Małopolski i Wielkopolski oraz koronacja Władysława Łokietka były dowodem, że władcy Polski będą dążyć do połączenia wszystkich ziem polskich. Po śmierci Władysława Łokietka objął władzę jego syn-Kazimierz, zwany Wielkim. Rozpoczął rządy od koronacji w 1333 r. Celem polityki wewnętrznej Kazimierza Wielkiego było zlikwidowanie różnic dzielnicowych centralizacja państwa. Kazimierz Wielki przeprowadził również reformę skarbową i wojskową – ujednolicił monetę, obowiązki podatkowe i wojskowe. Wzmocnił obronność Polski. Zbudował 50 zamków obronnych, 27 miast otoczył murami.
O nim mówiono: „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”.
1364 – Kazimierz Wielki założył akademię krakowską – pierwszy uniwersytet w Polsce.
W wieku XIV W Polsce ukształtowało się społeczeństwo stanowe. Oznaczało to podział społeczeństwa na grupy społeczne, tzw. stany. Każdy stan miał określona pozycję ekonomiczną polityczną o prawne. Były cztery stany szlacheckie, duchowny, mieszczański i chłopski.
1370 — Kazimierz Wielki zmarł – ostatni król z dynastii Piastów w Polsce. Po dynastii Piastów panowała w Polsce dynastia Andegawenów: Ludwik Węgierski i jego córka Jadwiga.

Ciąg dalszy

...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.