Najkrótsza historia Polski. Minimum minimorum

загрузка...

Эта вариант истории Польши прислана читателем сайта Андреем, который использовал для подготовки к собеседованию и сдал на Карту Поляка в Харьковском консульстве. Подаю ее практически без ремарок. Ему конечно отдельное спасибо от вас. Думаю при експрес-методе, когда время поджимает она сильно пригодится.

Nazwa Polski pochodzi od plemiona Polan.

Przyjęcie chrześcijaństwa w zachodnim obrządku w 966 r. przez księcia Mieszka I.

W 1000 r. do Gniezna, ówczesnej stolicy Polski, przybył Cesarz Rzymski Narodu Niemieckiego Otton III z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha. W historii Polski zapisała się jako zjazd gnieźnieński.

W 1025 r.Bolesław Chrobry koronował się na pierwszego króla.

W miastach – Krakowie, Poznaniu, Gnieźnie, Toruniu, Gdańsku, Wrocławiu – powstawały gotyckie kościoły, rozwijał się handel i średniowieczna sztuka.

Dynastia Piastów, założycieli polskiego państwa, panowała do XIV wieku. Jej ostatni przedstawiciel, król Kazimierz Wielki, stworzył z Polski silne państwo.

Małżeństwo Jadwigi, królowej Polski, z księciem Litwy, Władysławem Jagiełłą, dało początek dynastii Jagiellonów. Unia polsko-litewska – zjednoczenie Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dzięki unii powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Rzeczpospolita Obojga Narodów ze stolicą w Krakowie była największym i jednym z najbardziej zamożnych państw na kontynencie.

Okres panowania Jagiellonów był dla polskiego państwa czasem „złotego wieku” — gospodarczego i kulturalnego rozkwitu. Podstawą gospodarki stał się handel zbożem, prowadzony z państwami europejskimi przez Gdańsk. Polska była głównym producentem zboża w Europie. W 1364 był zbudowany uniwersytet w Krakowie, jeden z najstarszych w Europie. W Krakowie był zbudowany zamek królewski na Wawelu. Rozwijała się sztuka, nauka i literatura w języku polskim.

W XVI w. wygasła dynastia Jagiellonów, w Polsce utworzył się nowy polityczny ustrój – demokracja szlachecka. Szlachta miała realny wpływ na króla. Niedługo potem powstał parlament — Sejm.

...

Pod koniec XVI w. stolica Polski została przeniesiona z Krakowa do Warszawy, (Król Zygmund III Waza).

W 1683 r. polski król Jan III Sobieski zwyciężył wojska tureckie w bitwie pod Wiedniem (odsiecz wiedeńska).

W XVIII w. Polska z europejskiego mocarstwa stała się przedmiotem polityki sąsiednich państw: Austrii, Prus i Rosji. W 1772 po raz pierwszy zajęły one część jej ziem.

3 maja 1791 r. Sejm uchwalił konstytucję. Była to pierwsza w Europie pisana konstytucja. Reform uchwalonych w Konstytucji 3 Maja nie udało się wprowadzić w życie.

W 1793 Rosja i Prusy dokonały drugiego zaboru polskich ziem, a w 1795 Rosja, Austria i Prusy ostatecznie podzieliły między siebie terytorium polskiego państwa. Na ponad 100 lat znikło ono z mapy Europy.

Jako niepodległe państwo Polska wróciła na mapę Europy w 1918 r., z końcem I wojny światowej. (Wojna polsko-bolszewicka, Piłsudski).

1 września 1939 r. Polska została zaatakowana przez Niemcy, a 17 września 1939 r. zaatakowana przez Związek Radziecki. Niemcy i ZSRR podzieliły terytorium Polski. W hitlerowskim obozie w Oświęcimiu (Auschwitz) zginęło około 1,5 (półtorej) milionów osób, w większości polskich żydów. Na terenach zajętych przez ZSRR, setki tysięcy Polaków wywożono do obozów w głębi Rosji, a tysiące polskich żołnierzy i policjantów zamordowano w sowieckich obozach — tak jak w Katyniu.

Z II wojny światowej Polska wyszła z radykalnie zmienionym terytorium (bez terenów wschodnich, za to z ziemiami należącymi przed 1945 do Niemiec), stratami ludności (6 milionów osób, w tym 3 mln polskich Żydów) i wielkimi zniszczeniami.
Powstała po wojnie Polska Rzeczpospolita Ludowa była państwem zależnym od sowieckiej Rosji. Komuniści po sfałszowanych wyborach w 1947 zniszczyli opozycję.
Brak demokratycznych swobód, izolacja polityczna kraju i kryzysy gospodarcze stawały się jednak wielokrotnie przyczyną masowych protestów.
W czerwcu 1956 wybuchły protesty robotnicze w Poznaniu.
W 1970 rozgorzał – krwawo stłumiony – protest robotniczy na Wybrzeżu.

W sierpniu 1980 ponownie wybuchły strajki na Wybrzeżu. Lech Wałęsa stał na ich czele. We wrześniu 1980 powstała „Solidarność” – pierwszy w krajach bloku radzieckiego niezależny ruch społeczny o charakterze związku zawodowego.

„Solidarność” stała się ruchem masowym – w jej szeregi wstąpiło prawie 10 mln osób, co trzeci dorosły Polak.
Władze w grudniu 1981 stan wojenny. Działacze opozycji, w tym Lech Wałęsa, zostali internowani.

W 1991 r. upadł ZSRR, skończyła się „zimna wojna”, a Polska powróciła do grona krajów demokratycznych.

W grudniu 1990 w demokratycznych wyborach prezydenckich zwyciężył Lech Wałęsa. W 1999 Polska została członkiem NATO.
W 2004 r. Polska została członkiem Unii Europejskiej.

Я также нашел, что оригинал (расширеный и непереработанный кому интересно почитать версию пошире) был взят с http://zadane.pl/zadanie/5494235. Если у Вас что-то есть, или какие-то материалы, что Вы считаете поможет другим — присылайте, я размещу.

...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.